Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u per mail naar info@esano.be of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Esano bvba Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring.

De consument dient de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon terug te sturen onder verantwoordelijkheid van de consument naar É-Sano B.V.B.A., Potterstraat 167, B-9170 Sint Pauwels. De consument dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en).

De consument kan de goederen ook zelf terug brengen naar É- Sano B.V.B.A., Potterstraat 167, B-9170 Sint Pauwels.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal É-Sano B.V.B.A. de betaalde sommen terugstorten. Vermeld uw banknummer in een mail naar info@esano.be.
Uitzonderingen

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

• Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen
• Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
• Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend)
• Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden
• Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
• Op maat gemaakte of speciaal voor de klant bestelde artikelen die niet tot ons stockgamma behoren

U hebt nog een vraag? Contacteer ons, we helpen u graag vooruit!